Til medlemmernes information

 Referat fra Medlemsaften den 5. september 2017

Kroernes Historie

Sten Ivan Hansen. Cand.mag. i middelalderarkæologi og historie

Til dette første foredrag i den nye sæson var 43 tilhørere mødt frem. Sten Ivan Hansen fortalte indledningsvis om sig selv, at han gennem mange år har arbejdet med kurser og foredrag, med særligt fokus på slotte og herregårde.

Kroernes historie er tæt forbundet med postvæsenets historie, - som jo var genstand for foredraget i april.

Før reformationen tjente klostrene som overnatningssted for rejsende, selv om et sådant herberg ofte ikke lå lige ved alfarvej. Efter reformationen blev præstegårde pålagt at give logi til vejfarende, og der blev i tilknytning til gårdene opført opstaldningsmulighed for heste.

Kroer fandtes også, men her kunne man ikke være sikker på en rimelig behandling, hverken med hensyn til pris eller sikkerhed.

Dette kunne foredragsholderen levendegøre med en beretning fra Bromølle Kro, der blev etableret 1198. Angiveligt opdagede en rejsende ved et tilfælde værtsparrets hensigt om at udplyndre ham, idet han fandt en allerede udplyndret rejsende under sin seng, død.  Sig selv reddede han ved at stå på vagt bag døren, mens værtsparret trådte ind, og (igen) angreb personen, der lå i sengen.

Når kongen på sine rejser rundt i landet, fx til Koldinghus, skulle have indlogeret sit store følge, måtte borgerne holde for.

Senere, 1695, blev der udstedt kongelig forordning om, at der skulle etableres kroer ved færgesteder og langs veje ved hver 4. mil, cirka en dagsrejses afstand. Kroerne fik kongeligt privilegium, og staten kontrollerede og fastsatte priserne. Ofte hørte der en høkerbutik med til krodriften. Privilegiet indbefattede også eneret til at producere brændevin.

Allerede Chr. IV havde forsøgt at oprette et postvæsen, der aldrig kom til at fungere. Med Chr. V blev der satset på infrastrukturen, veje blev opmålt - med Ole Rømers milevogn - og der blev oprettet såvel agende post, postvogne, på hovedruter, ridende post på mindre ruter og gående post de afsides steder.

Postgårde blev bygget, og postmestre, der ikke oppebar nogen stor løn, fik lov til at holde herberg.

Med jernbanens indtog i 1800-tallet og næringsloven i 1857 mistede kroerne deres tidligere betydning.

Mange har i stedet klaret sig som en slags levende museer, som centrum for familiefester eller som gourmet-spisesteder.

 Efter pausen helligede Sten Ivan Hansen sig beskrivelsen af nogle af disse overlevede kroer rundt om i landet. Bl.a. Svostrup Kro, der har været en pramdragerkro ved Gudenåen.

Referent Ingrid Majgaard