Tirsdag den 6. september 2011.

Gitte B. Høstbo, Slægtsforsker vil fortælle om "Arvelighed i Slægtsforskningen". Hvad er en DNA-test, og hvadkan den fortælle, om vore forfædre. Hvor langt kan vi komme tilbage i tid, med en DNA-test. DNA-test er ofte med til at opklare kriminal- og mordgåder, samt faderskabssager og historiske gåder. Hør om uventede familiehistorier og forhold efter udførelsen af DNA-test. Hvad kan vi som slægtsforsker have af glæde af en DNA-test?


 

Tirsdag den 4. oktober 2011.

Bestyrelsens aften. Hvordan får vi startet på "min egen historie". Formanden vil som eksempel give lidt af sin egen historie som er skrevet til børn og børnebørn. Endvidere vil vi bruge lidt tid på at diskutere nogle tanker omforeningens fremtid.


 

 Tirsdag den 1. november 2011.

Elsa Steen Ølgaard vil fortælle om kartoffeltyskerne på Alheden. Journalist Elsa Steen Ølgaard er 7. generation af kartoffeltyskerslægten Krath, der sammen med 29 andre slægter indvandrede til Alheden i 1760. Kolonisterne kom for at opdyrke heden efter invitation fra den danske konge. I foredraget fortæller hun om kartoffeltyskernes historie, om deres hvervning, deres bosættelse på Alheden og kampen for at overleve og forsøg på at blive integreret i det danske samfund.


 

Tirsdag den 6. december 2011.

Lars N. Henningsen som er Dr.Phil. og arkiv- og forskningsleder ved Dansk Centralbibliotek for Syd-Schleswig vil fortælle om slægtshistorie i Sønderjylland. Kilderne er anderledes end nord for Kongeåen, sproget er anderledes, ogman skal rejse mere rundt for at finde oplysningerne. Det skyldes en helt anden historie og forvaltning end i kongeriget. Foredraget opridser baggrunden for de mange forskelle og gennemgår de mest almindelige kilder og deres særheder.


 

 Tirsdag den 3. januar 2012.

Jytte Skaaning vil fortælle om børn født udenfor ægteskabet og mulighederne for at finde dem i arkiverne. Moderen er man sikker på, men faderen? Hvor og hvordan findes alimentationssager. Hvordan finder vi de udlagte barnefædre?


 

Tirsdag den 7. februar 2012.

Michael Dupont som er cand. Mag. og arkivar ved Landsarkivet for Sjælland vil fortælle om Pasprotokoller, hvorman kan finde dem og hvad man kan bruge dem til. En spændende kilde til slægtsforskningen er de såkaldte pasprotokoller, der er en relativ ukendt og derfor ubenyttet kildegruppe. De er bevaret fra størstedelen af det 19.århundrede og findes på landsarkiverne. Når man ikke ved, hvor en person kommer fra eller rejst hen, vil pasprotokollerne i mange tilfælde være et godt sted at begynde. I 1800 tallet skulle man nemlig bruge pas til indlandsrejser og via pasprotokollerne kan man følge en persons rejsefærd. Et godt og spændende materiale for slægtsforskeren.


 

Tirsdag den 6 marts 2012.

Generalforsamling samt indlæg fra et eller flere medlemmer af foreningen.


 

Tirsdag den 3. april 2012.

Jørgen Green som er cand.jur. og slægtsforsker samt forfatter af flere bøger om slægtsforskning bl.a. "Slægtforskerens ABC". Jørgen Green er også forfatter til bogen Slægtforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og søværnets arkiver. Foredraget vil give slægtsforskerne hjælpemidler til at finde frem til relevante arkivalier i hærens og søværnets arkiver – en guldgrube for slægtsforskere. Han vil endvidere hvordan man finder frem til og bestiller arkivalier igennem det nye system DAISY.

 

.