Afholdte foredrag 2014 - 2015

 

Tirsdag d. 2. september 2014

Erik Kann,
Seniorkonsulent ved Kennedy Centet under Juliane Marie Centret på Rigshospitalet

Dydens smalle vej, om etik i slægtsforskning
Alle slægtsforskere vil gerne vide alt - men det er ikke alt, vi gerne vil have, at andre skal vide!!
Hvordan skal vi klare dette problem i vore slægtsbøger? Skal vi udelade noget af vore historien, eller skal vi fortælle altmed frygt for at fornærme et eller flere familiemedlemmer?
Hvor meget kan man tillade sig at lægge ud på nettet, skal man indhente samtykke, hvor meget må man redigere i fotos osv., osv.? Disse og mange flere beslægtede problemstillinger er emnet for aftenens foredrag

 

 

Tirsdag d. 16. september 2014

Slægtscafe.Vi mødes for at drøfte vores slægtsforskning og måske få løst op for problemer, som er opstået

 

 

Lørdag d 20. september 2014
Vi fejrer "25 års fødselsdag" med jubilæumsfrokost i "Madkælderen" på Koldinghus
se tilmelding under 'Foredrag 25 års jubilæumsfest'


 

Tirsdag d. 7. oktober 2014

Rolf Engel,Arkivar ved landsarkivet i Viborg
Introduktion til Daisy
I databasen Daisy kan man finde oplysninger om dels de arkivskabere, offentlige som private, der har afleveret arkivmateriale til Statens arkiver,dels om de arkivalier, der er afleveret og registreret. Som en sidebemærkning kan det nævnes ,at Daisy opdateres hver dag med nye oplysninger.Foredraget vil starte med en kort introduktion og historisk gennemgang af Daisy. Deræst vil det blive demonstreret, hvordan man søger i Daisy, finde oplysninger om de enkelte arkivserier, pakker og bind, og hvordan man hjemmefra kan bestille arkivalier til brug på læsesalen.

 

 

Tirsdag d. 4. november 2014

Peter Wodskou Christensen,
Vagtmester på Rigsarkivet

Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner....
Peter Wodskoufortæller historier fra egen slægtsforskning.
Eksemplerne tager udgangspunkt i aner, som i første omgang syntes umulige at komme videre med.Men ved ihærdig søgen i mindre benyttede arkivfonds er det lykkedes at finde nye - både spændende og bevægende oplysninger i slægtshistorien.

 

Tirsdag d.18. november 2014
Slægtscafe
. Vi mødes for at drøfte vores slægtsforskning og måske få løst op for problemer som er opstået.

 

Tirsdag d. 2. december 2014

Pernille Sonne,
Historiker, cand.mag. Rigsarkivet

Arkivalieronline - mere end kirkebøger ogfolketællinger.
I flere år har arkivalieronline givet slægtsforskere nem og hurtig adgang til de fleste kirkebøger og folketællinger.De er forholdsvis enkle at benytte, når ellers det tekniske fungerer.I løbet af 2012 er nye kildegrupper kommet på, og flere af dem giver helt andre udfordringer, men også andre muligheder. I dette foredrag gennemgår vi flere af de nye kildegrupper,fortrinvis skifter uden for København, borgerlige vielser, Københavnske skifter og familieretslige sager i København. Især de to sidste grupper kræver særlig viden at benytte og er langtfra "selvforklarende".


Tirsdag d. 6. januar 2015
Gudrun Gormsen,
Museumsinspektør Billund Museum

Landhåndværk og landhåndværkere.
Livet på landet har forandret sig meget i de sidste 50 år. Småbyer på landet har ændret karakter. Nogle trives som boligbyer, mens andre stille og roligt affolkes. Engang myldrede de af liv. Her var mejeri og brugsforening, en købmand og en hel del forskellige håndværkere. Mange håndværkere forsynede landbruget. Smeden var uundværlig, men også hjulmageren og karetmageren lavede redskaber og vogne til bønderne. Bødkeren forsynede mejerierne med dritler og husholdningerne med spande , kar og bøtter. Bager og slagter forarbejdede landsprodukter til fødevarer. Tømrer, murer og maler tog sig af byggeri, mens skrædder, skomager og træskomager sørgede for tøj og sko til folk. Foredraget fortæller om landhåndværkerens arbejde gennem tiderne, og om hvordan landhåndværket har udviklet sig og forandret sig i takt med samfundets udvikling.

 

Tirsdag d. 3. februar 2015
Erik Kann,
Seniorkonsulent. Ansat ved Kennedy Centret under Juliane Marie Centret på Rigshospitalet

Lægdsrullerne nu på AOEn af de sidste dage af maj måned 2013 påbegyndte Statens Arkiver digitaliseringen af lægdsrullerne, det vil sige de protokoller som helt tilbage fra 1788 registrerer alle unge mænd, der kunne udskrives til soldatertjeneste.
Indsatsen har nu båret frugt, og de første ruller er nu tilgængelige påArkivalier Online.

 

Tirsdag d. 18. februar 2015
Slægtscafe.
Vi mødes for at drøfte vores slægtsforskning og måske få løst op for problemer som er opstået

 

Tirsdag d. 3 . marts 2015
Generalforsamling / medlemsaften

 

Tirsdag d. 7. april 2015
Flemming Rishøj,
Præst og foredragsholder, Esbjerg

Farlige kvinders ø
Engang et "naturligt fængsel" midt i storebælt, hvor flere hundrede kvinder fra 1923 til 1961 blev isoleret og placeret på ubestemt tid. Kvinder under åndsvageforsorgen, som det dengang hed. Kvinderne blev anset for at være seksuelt og moralsk fordærvet og dermed til fare for samfundet. Foredraget belyser gennem tale og power-point et stykke spændende Danmarkshistorie, og viser bl.a. at havde man en gang fået "titlen" "sprogøpige" var man for altid stemplet som"en af dem" . En tankevækkende historie om mennesker, der set med samfundets øjne, forblev "tabere". Men har samfundet ændret menneskesyn siden "dengang" - eller er det status quo?

 

Udflugt.

Udflugt til Glud Museum onsdag d. 22. april. 2015
Der er sendt indbydelse ud til alle medlemmer på mail marts 2015