Efterårets Tema: Kvindeliv

Tirsdag den 4. September (FU)

Agnete Birger Madsen, Historiker, Cand.mag og Ph.d. i Historie vil fortælle om Kvindfolk og fattige på landet ca. 1850. Forholdene for de forladte koner og ugifte mødre. Spinde-, sy- og vævekonerne på landet. En af disse kvinder skrev gentagne gange til amtmanden. Disse breve er med til at belyse hendes vilkår. Andre kilder er fattigprotokoller, faderskabssager og politiprotokoller.

 


 

Tirsdag 18 September

KFS – Café. Medlemmerne medbringer små fortællinger og anekdoter fra deres slægtsforskning. Har du problemer med tydning af tekster eller er du gået i stå i din forskning så tag det med.

 


 

Tirsdag den 2. Oktober

Bestyrelsens aften. Vi diskuterer lidt om sæsonens program og bestyrelsen lægger ideer og tanker om nye tiltag frem til medlemmernes kommentarer.

 


 

Tirsdag den 6. November (FU)

Kærlighed på herregården – herregården som ægteskabsmarked 1880-1940. Stine Lucia Rasmussen, Cand.mag. og Museumsformidler ved Herregårdsmuseet Gl. Estrup fortæller om danske herregårde, som i generationer var nogle af landets største arbejdspladser. Herregårdene opsugede mange af de unge på landet. De fandt
et fællesskab, som de ikke havde derhjemme, og for mange blev herregården en livsstil.

 


 

Tirsdag den 20 November

KFS – Café. Medlemmerne medbringer små fortællinger og anekdoter fra deres slægtsforskning. Har du problemer med tydning af tekster eller er du gået i stå i din forskning så tag det med.

 


 

Tirsdag den 4 December

Jytte Skaaning, Cand.mag. og Lokalarkivar kommer igen og vil denne gang fortælle om en speget forsørgelsessag. Vi følger Ane Kirstine Jørgensens liv og levned 1834-? og går i hendes arkivspor.
¬I juni 1853 indlægges A.K. Jørgensen febersyg på Odense Fattiggårds sygestue. Udgifter-ne til ophold og medicin afholdes af fattigkommissionen, som bagefter søger refusion hos hendes forsørgelseskommune. Men, hvor er hun forsørgelsesberettiget? Vi følger "sagen" gennem amts-, kommune- og præstearkiver. Undervejs bliver hun tiltalt for bedrageri og senere for tyveri af et sølvlommeur og idømmes 1 års tugthus. Retssagerne gennemgås og vi forsørger at følge hendes videre "spor". Hvordan endte hendes dage?

 


 

Forårets Tema: Mandeliv

Tirsdag den 8. Januar (FU)

Lene Andersen, Cand.mag. og Arkivar ved Dansk Folkemindesamling, Det Kgl. Bibliotek fortæller om interessen for de såkaldte almindelige menneskers kultur. Den blussede op i 1800-tallet, hvor folkemindesamlerne drog ud i landet for at optegne den jævne befolknings eventyr, sagn, viser, skikke og traditioner. I foredraget viser Lene Andersen, hvordan de indsamlede fortællinger kan give indsigt i datidens menneskers tankegange og omverdenssyn. Mange af fortællingerne virker umiddelbart fantasifulde og kuriøse for nutidens læsere, men de rummer samtidig en unik mulighed for at komme tættere på de ellers anonyme mennesker, som fortalte dem

 


 

Tirsdag den 5. Februar (FU)

Karen Greve Straarup, slægtsforsker og lokalhistoriker fortæller om sin tip-tipoldefar, som i 1830'erne blev dømt for en kriminel handling. En tilsyneladende pæn og
agtværdig bonde fik sit liv ødelagt. Slægtsforskeren detektivarbejde De benyttede kilder gennemgås, og konsekvenserne for den dømtes familie belyses, for én person blev dømt, men en hel familie blev straffet.

 


 

Tirsdag den 19. Februar

KFS – Café. Medlemmerne medbringer små fortællinger og anekdoter fra deres slægtsforskning. Har du problemer med tydning af tekster eller er du gået i stå i din forskning så tag det med.

 


 

Tirsdag den 5. Marts

Generalforsamling og KFS – Café.

 


 

Tirsdag den 2. April

Formand John Rasmussen vil fortælle om hvordan han fik sat identitet på sin ukendte oldefar. Ud fra et startpunkt på at vide intet har han fået beskrevet sin oldefar´s "muntre og virksomme liv på jord".