Afholdte foredragsaftener 2013 - 2014

 

 

Onsdag den 4. sept. 2013 (FU)

NB! Bemærk ændring tirsdag til onsdag
Tommy P. Christensen:
Webbaseret slægtsforskning.
Foredraget fokuserer på, hvordan man kan kombinere slægtsforskningen og de mange nye internetbaserede muligheder fra mail og drop-boks til databanker og programmer. 

 


Tirsdag 17. september 2013 Kl. 19.00

Mødesalen/Stadsarkivet/Nikolajområdet
Vi mødes for at drøfte vores slægtsforskning og måske få løst op for problemer, som er opstået.

  


Tirsdag den 1. oktober

John Rasmussen, formand:
Slægtsforskningsprogrammer på godt og ondt.
Hvad er fordele og ulemper ved de forskellige programmer?
Brugen af de mest anvendte programmer som Brothers Keeper, Legacy, FTM, My Heritage.

 


 Udgået

 

Tirsdag den 5. november (FU)

Anna Louise Siggaard, museumsinspektør ved Sydvestjyske museer i formidlingsenheden:
Oversete kilder – stadsarkivernes kirkebøger.
Foredraget vil sætte fokus på primært fire kilder, der alle har unikke informationer om til- og fraflytningsforhold. Kilder er: Fødselsanmeldelser, Tilsyn med plejebørn, Enkeunderstøttelse og Alderdomsrente.

 


 

 Det planlagte foredrag om ”Oversete kilder – Lokalarkivets Kirkebøger” ved Anna Louise Siggaard er desværre blevet aflyst, da Anna Louise er blevet forhindret på grund af et fald i efterårsferien.

 

I stedet for vil Arkivleder Kim Furdal fra Aabenraa komme og fortælle om, hvordan vi som slægtsforskere kan bruge lokalarkiverne.  Kim Furdal er uddannet cand.mag. i historie og etnologi ved Københavns Universitet i 1988. Han har siden 1994 været leder af Institut for Sønderjysk Lokalhistorie, som er en afdeling under Museum Sønderjylland. 

Tidligere har Kim været ansat ved Kolding Stadsarkiv samt Landsarkivet for Sønderjylland. 

Som en del af sit arbejde er han konsulent for de 58 lokalhistoriske arkiver i Sønderjylland. 

Han har siden 1994 været redaktør af Sønderjysk Månedsskrift og er medlem af forretningsudvalget for Historisk Samfund for Sønderjylland.  

Kim er forfatter til mange artikler og bøger om forvaltningshistorie, byhistorie, arkitekturhistorie, Sønderjysk lokalhistorie samt kulturhistorie.

 


 

Tirsdag den 19. november

Slægtscafé. Kl. 19.00
Mødesalen/Stadsarkivet/Nikolajområdet
Vi mødes for at drøfte vores slægtsforskning og måske få løst op for problemer, som er opstået.

 


 

Tirsdag den 3. december (FU)

Erik Kann, seniorkonsulent, ansat ved Kennedy-centret under Juliane Marie Centret på Rigshospitalet:
Hvad døde Maren af?
Takket være et velbevaret kildemateriale i vores Landsarkiver er det faktisk muligt at finde en masse oplys-ninger om anernes sundhed og sygdomme. En spændende gennemgang, der hjælper dig til at anvend et stort og særdeles spændende kilde-materiale i arbejdet på at 'finde kød' om dine aner.

 


 

Tirsdag den 7. januar 2014 (FU)

Henning Bender, 1974 – 2008 stadsarkivar i Aalborg. Desuden leder af Det danske Udvandrerarkiv.
Den store oversøiske udvandring fra Danmark og fra Kolding fra 1850 – 1914.
Henning Bender vil fortælle om hvilke sogne og byer udvandrerne fra den nuværende Kolding kommune kom, hvem de var, hvad de hed og hvor gamle, de var. Hvorfor, hvornår og hvordan de rejste, og han vil fortælle om og vise egne fotos fra de steder i det fremmede, hvor udvandrerne fra trekantsområdet særligt slog sig ned.

 


 

Tirsdag den 4. februar 2014 (FU)

Hans Peter Poulsen, slægtshistoriker og underviser.
Vandrende håndværkere.
Mange håndværkssvende drog på valsen, rundt i Danmark og sydpå. De kan være vanskelige at spore. Hvorfor gjorde de det? Hvor tog de hen? Og hvilke muligheder har vi for at spore dem?

 

 


 

Tirsdag den 18. februar 2014

Slægtscafé. Kl. 19.00
Mødesalen/Stadsarkivet/Nikolajområdet
Vi mødes for at drøfte vores slægtsforskning og måske få løst op for problemer, som er opstået.

 

Tina har arrangeret en rundvisning i stadsarkivet ved Lene Wul og Søren Fløe

 


 

Tirsdag den 4. marts 2014

Generalforsamling/Medlemsaften
Program meddeles senere
Se under "arangementer"

 

 


 

Tirsdag den 1. april 2014 (FU)

Henrik Dupont, Cand. Scient. Forskningsbibliotekar ved Kort- og Billedsamlingen, Det Kgl. Bibliotek
Hvordan kan vi som slægtsforskere bruge Det Kgl. Biblioteks kort og billedsamling?

 

 


 

 

 

Tirsdag 22 April 2014

Medlemsudflugt til Sønderborg Slot   

Udflugten finder sted tirsdag d. 22. april, selv om den i første omgang er annonceret til at finde sted fjorten dage før. Dette skyldes en flyttet åbning af særudstillingen ”Mennesker i 1864”. Vores bestilte rundvisning koncentrerer sig om denne særudstilling samt om museets faste udstillinger over begivenhederne i 1864.