Foredragsoversigt 2020 - 2021


Tirsdag d. 1. september 2020 (FU)
Poul Marcus
Den gamle Kongeågrænse:

I dette foredrag følger vi dels Kongeåen og dels den gamle 1864-grænse, som delte Nordslesvig fra Sydslesvig gennem 56 år.

Vi vil høre om grænsebevogtningen, om fantasifulde smuglerier og ikke mindst om de danske som flygtede fra tysk krigstjeneste med hjælp fra en ung smuk dansk kvinde. Vi kommer til at høre om "de 8 sogne" omkring Kolding, de kongelige enklaver som blev udbyttet med jord syd for Ribe. Historie på historie bliver ridset op, historier der giver et indblik i dagligdagen og i glæden ved genforeningen i 1920.Tirsdag d. 15. september 2020
Slægtscafe

På mødet kan du få hjælp til din egen slægtsforskning, tydning af gotisk skrift, søgning på internet mv. - DU bestemmer selv.
Medbring gerne en bærbar pc, en fil, en tekst til oversættelse eller hvad du har lyst til. Vi har trådløst internet.
Ikke medlemmer af foreningen er meget velkommen og betaler 50 kr. for at være med.

 

Tirsdag d. 6. okt. 2020 (FU)
Aksel Kramer
Kartoffeltyskerne:

Kartoffeltyskernes historie er en del af historien om migration i 1700-tallet, I håbet om en bedre fremtid tog de mod Frederik den Femtes indbydelse om at komme hertil for at dyrke heden.  Men hvem var de egentlig - og hvorfor kom de? Hvordan klarede de sig? Hvor for rejste nogle igen, medens andre blev.

Aksel Kramer, formand for Kartoffeltyskerne på Alheden giver fortællingen om deres skæbne med mulighed for, at få mere viden om slægternes baggrund og om man evt. selv er kartoffeltysker.

 

Tirsdag d. 3. nov. 2020 (FU)
Kathrine Tobiasen
At skrive slægtshistorie:

Et er at indsamle data om sine forfædre, noget helt andet er at formidle stoffet videre. Hvis man vil have folk til at læse med, nytter det ikke at komme med rå, ubearbejdede data fra kirkebøger og skifteprotokoller. Men hvordan skriver man, så det fænger? Hvad tager man med i bogen, og hvad skal man udelade? Og hvordan får man trykt og formidlet værket? Foredraget vil inspirere til at komme i gang - hvad enten det er en lille beretning eller den store familiehistorie, der skal fortælles.

 

 

Tirsdag d. 17. november 2020
Slægtscafe

På mødet kan du få hjælp til din egen slægtsforskning, tydning af gotisk skrift, søgning på internet mv. - DU bestemmer selv.
Medbring gerne en bærbar pc, en fil, en tekst til oversættelse eller hvad du har lyst til. Vi har trådløst internet.
Ikke medlemmer af foreningen er meget velkommen og betaler 50 kr. for at være med.


Tirsdag d. 1. december 2020 (FU)
Peter Olsen
Selvmord og andre ulykkelige dødsfald:

Ledvogterens Ane Petrea blev blot 8½ år gammel, og Trine hængte sig efter 7 års ægteskab med Thomas; det kan vi læse i kirkebøgerne; men hvor kan vi finde mere om dødsårsager og bevæggrunde for selvmord? Under foredraget vises via konkrete eksempler hvordan dødsattester, politirapporter, avisartikler samt arkivalier indsamlet af Statens Statistiske Bureau kan bidrage med oplysninger, når forfædrene døde af unaturlige årsager. Med udgangspunkt i en rapport over selvmord udarbejdet i 1865, vil der også blive redegjort for hvilke metoder der typisk anvendtes til selvmord i midten af 1800-tallet samt fordelingen på køn, alder og årstider.

 

 

Tirsdag d. 5. januar 2021 (FU)
Hans Peter Poulsen
Udvandrere – hvem var de? – og hvor blev de af:

Fra midten af 1800-tallet til 1914 udvandrede ca. 10 procent af den danske befolkning, hovedsageligt til Nordamerika. Hvad var baggrunden for at de rejste, og hvor blev de af? 

Foredraget viser gennem en række eksempler, hvilke kilder på internettet, der kan benyttes til at finde oplysninger om udvandrerne og deres efterkommere.

 

 

Tirsdag d. 2. februar 2021 (FU)
Per Andersen
Behandling af persondata og slægtsforskning:

Som om slægtsforskere ikke har udfordringer nok, skal vi også være opmærksom på diverse love, ikke mindst fordi der er tale om både billeder, persondata og følsomme persondata. I 2018 trådte den nye persondatalov (GDPR) i kraft om behandling af persondata, som er vigtig at forstå. Per Andersen fortæller primært om persondatalovene og ophavsretsloven, men berører også flere andre love. Emnet kan godt lyde kedeligt, men det bliver præsenteret på en tilgængelig måde med gode eksempler.

 

 

Tirsdag d. 23. februar 2021
Slægtscafe

På mødet kan du få hjælp til din egen slægtsforskning, tydning af gotisk skrift, søgning på internet mv. - DU bestemmer selv.
Medbring gerne en bærbar pc, en fil, en tekst til oversættelse eller hvad du har lyst til. Vi har trådløst internet.
Ikke medlemmer af foreningen er meget velkommen og betaler 50 kr. for at være med.

 

 

Tirsdag d. 2. marts 2021
Leif Lillesøe
Retssag fra 1743

Hvordan finder man den ?
Hvordan var retssystemet under enevælden?
Hvordan var forholdene for fæstebønder?

 

 

Tirsdag d. 1. juni 2021
Generalforsamling

Ved at flytte generalforsamligen fra marts til 1. juni, håber vi at kunne holde den uden problemer med at mødes fysisk på KUC i konference 0.

Det må forventes, at der skal vises Corona pas.

Foreningen vil være vært ved 1 øl/vand under generalforsamlingen
Efter generalforsamling og pause vil 2. halvleg byde på et indlæg af Leif, som vil fortælle om
foreningens ny scanner, om billedbehandlingsprogrammet i Word, og om hvordan man
downloader et gratis billedbehandlingsprogram, hvis det skal være mere avanceret.

Ellen Rasmussen vil fortælle om billedbehandlingsprogrammet fra MyHeritage.

 

Tirsdag d. 6. april 2021
Tommy Christensen
Svenske rødder

Specielt i Østdanmark har ganske mange søgt over Sundet for at finde arbejde i København og omegn, så der er god grund til at se efter om der skulle være en svensker i din slægt et eller andet sted i de seneste 300 år. I foredraget præsenteres de almindeligste kilder, håndbøger og hjemmesider, og der gives et par eksempler på svenskere, der blev gift og bosatte sig i København.