Sæsonprogram 2017 – 2018                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                           

 

Medlemsudflugt til Frøslevlejrens Museum onsdag den 18. april 2018

Sæsonens sidste foredrag  den 3. april ved Peter Birkelund har titlen ”Modstandsfolk og Landssvigere i arkiverne”.

Vi følger op på emnet med årets medlemsudflugt, der går til Frøslevlejren ved Padborg. Her skal vi først overvære et foredrag. Derefter besøger vi udstillingerne om Frøslevlejren, som den fungerede i 1944-45: Fangernes hverdag, deportationen til tyske kz-lejre og evakueringen med De Hvide Busser. En udstilling viser desuden forholdene i Fårhuslejren. Under dette navn fungerede lejren 1945-49 som internerings- og straffelejr for landssvigere. Fårhuslejren var den største af de såkaldte ”særlige straffelejre for landssvigere”.

Herefter kører vi til Frøslev Kro, hvor man venter os med en let anretning: Græske frikadeller, roastbeef med  pickles, krydderstegt mørbrad med krydderkartofler, samt to forskellige salater. Hertil en øl/vand eller et glas vin.

Kl. 9.00  Afgang med samkørsel i privatbiler, så vi kan være fremme ved museet kl. 10.00 (gerne lidt før). (Frøslevlejrens Museum, Lejrvej 83, 6330 Padborg)

Kl. 12.30  kører vi til Frøslev kro (Vestergade 3, Frøslev, 6330 Padborg). Efter frokosten er det op til hver enkelt biltransport, om man også skal et smut til Tyskland.

Pris for medlemmer: Kr. 160,00. For ikke-medlemmer: Kr. 210,00

Tilmelding per mail til Ingrid Majgaard Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  senest onsdag den 4. april 2018.

Af hensyn til  koordinering skal man først betale efter bekræftelse af tilmelding.

Betaling til kassereren: reg.nr. 1551 konto.nr. 8716544.  Husk medlemsnummer og navn.

 

  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

AFHOLDTE ARRANGEMENTER    

 

Tirsdag den 5. september 2017 (i.s.m. FU)  kl. 19.00 - 21.30 i Auditoriet, KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Cand.mag Steen Ivan Hansen                                                              

Kroernes Historie.  Det er farligt at rejse - det har det altid været, men i gamle dage var det også besværligt og langsommeligt. De privilegerede kroer skulle give rejsende gode og sikre muligheder for overnatning og forplejning. Men det var slet ikke så ligetil at få opbygget et net af ordentlige landevejskroer. Vi ser på kroernes historie og lidt på vejene gennem tiderne. Endvidere kommer vi ind på et par kendte kroer, bl.a. Norsminde og Hvidsten samt på Holbergs erfaringer.      

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tirsdag den 19. september 2017   -   kl. 19.00 - 21.30 i mødesalen over Kolding Stadsarkiv, Nicolai Komplekset, Skolegade 2, 6000 Kolding

Slægtscafé

Vi mødes for at drøfte vores slægtsforskning og måske få løst op for problemer, som er opstået.  

Kongernes Jelling havde inviteret alle, som mente at kunne følge sin Slægt  tilbage til Gorm den Gamle. Ellen Rasmussen (medlem af KOLDINGHUS) deltog og fik bekræftet, at hun kunne følge sin Slægt tilbage til Gorm den Gamle. Ellen kommer og fortæller om oplevelsen.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tirsdag den 3. oktober 2017   -   kl. 19.00 - 21.30 i Konferencerum 0, KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Rigsarkivar Asbjørn Hellum      

Rigsarkivet i går, i dag og i morgen.  Gennem de seneste år er der sket store forandringer i Rigsarkivet, der også har haft stor betydning for slægtsforskerne. Bl.a. har den digitale udvikling givet lettere og hurtigere adgang til mange arkivalier. Slægtsforskerne har i en årrække fyldt Rigsarkivets læsesale til bristepunktet. Dels ved at digitalisere de hyppigst anvendte kildegrupper og gøre dem tilgængelige 24 timer i døgnet, som har gjort det muligt at betjene endnu flere slægtsforskere og samtidig sikre god plads til alle på læsesalene. På flere læsesale er besøgstallet faldet til ganske få daglige besøgende, men den digitale udvikling åbner op for en række nye tilbud og muligheder for samarbejde og inddragelse af brugerne i udviklingen af nye tilbud. Rigsarkivar Asbjørn Hellum vil fortælle om Rigsarkivet og de forandringer, der er sket med hovedvægten lagt på, hvad de har betydet for den almindelige slægtsforsker.    

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tirsdag den 7. november 2017   -   kl. 19.00 - 21.30 i Auditoriet, KUC, Ågade 27, 6000 Kolding  

Museumsinspektør Per Lunde Lauridsen     

Historien om Rakkerne.  Fortællingen om udstødte mennesker - tatere, kjæltringe og skøjere - et ukært barn har mange navne. I perioden fra femtenhundredetallet og til starten af nittenhundredetallet blev en særlig gruppe mennesker i Danmark behandlet som kasteløse og urene. Menne- sker som udførte uærlige opgaver såsom fjernelse af selvdøde dyr eller som bødlens hjælpere blev marginaliseret og udstødt af samfundet. Per Lunde Lauridsen er opvokset i sognet Dejbjerg, som blev omtalt som hjertelandet for rakkere og natmandsfolk. Som historiker forsker han i emnet og fortæller gerne om denne fascinerende og afskyvækkende del af danmarkshistorien. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tirsdag den 21. november 2017   -   kl. 19.00 - 21.30 i mødesalen over Kolding Stadsarkiv, Nikolaj Komplekset, Skolegade 2 D,      6000 Kolding  

 

Slægtscafé 

Vi mødes for at drøfte vores slægtsforskning og måske få løst op for problemer, som er opstået.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tirsdag den 5. december 2017 (i.s.m. FU)    -   kl. 19.00 - 21.30 i Auditoriet, KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Arkivar ved Rigsarkivet Jørgen Mikkelsen   

Forsvarets arkivalier og anvendelsesmuligheder.  Forsvarets arkivalier kan have stor værdi i slægts- og personalhistorisk forskning. Det drejer sig bl.a. om stambøger og -blade for officerer og menige, militæretater, listebøger og ansøgninger om erindringsmedaljer. Foredraget giver en introduktion til de forskellige arkivaliertyper og til de vigtigste hjælpemidler til brugen af forsvarets arkivalier.  

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Tirsdag den 2. januar 2018   -   kl. 19.00 - 21.30 i Auditoriet, KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Medlem af foreningen Kurt Padkjær  

En tragisk hændelse i Hjorthede.  Da jeg fandt min tip3-oldemors død i 1847 registreret i kirkebogen, stod der under bemærkninger "Medvirkende årsag til hendes død var vold påført af hendes egen mand. Han blev dømt til 4 år i Forbedringshuset". Den bemærkning afstedkom et større arbejde med at finde forhør, domme samt en undersøgelse af, hvordan man egentlig behandlede indsatte i arrester og forbedringshuse på det tidspunkt. Det afslørede også en familie med interne stridigheder, druk og slagsmål. 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tirsdag den 6. februar 2018   -   kl. 19.00 - 21.30 i Auditoriet, KUC, Ågade 27, 6000 Kolding 

Forfatter, slægtsforsker og sygeplejerske Vibeke Rejnholt Pfeiffer

Ingen sang over min vugge. Om Frederikkes liv i 1800-tallets Danmark. "Vibeke Rejnholt Pfeiffer fortæller i sit foredrag om sin oldemor Frederikkes barske liv og forfærdelige skæbne. Frederikke levede fra sidste halvdel af attenhundredetallet til første del af nittenhundredetallet, og mere end hundred kilder med hendes navn på blev byggestenene til Frederikkes fantastiske livshistorie og bogen "Ingen sang over min vugge". Foredraget tager blandt andet udgangspunkt i uddrag af breve, som Frederikke skrev under en 23 år lang indespærring på daværende Middelfart Sindssygeanstalt. Brevene lå i hendes lange sygejournal. I brevene skrev Frederikke om sit liv, sin familie, sine børn, sine sygedomme, steder hun færdedes og boede samt de mennesker, som var omkring hende i den tid, hun levede".

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Tirsdag den 20. februar 2018   -   kl. 19.00 - 21.30 i mødesalen over Kolding Stadsarkiv, Nicolai Komplekset, Skolegade 2, 6000 Kolding

Slægtscafé

Vi mødes for at drøfte vores slægtsforskning og måske få løst op for problemer, som er opstået.  

  

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  

 

Tirsdag den 6. marts 2018   -   kl. 19.00 - 21.30 hos KUC, Ågade 27, 6000 Kolding                                                                                                                                           

Generalforsamling / medlemsaften 

Indkaldelse til Generalforsamling

Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.00

i Konference 0 på KUC, Ågade 27, 6000 Kolding  

Dagsorden: 

 1. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår John Villy Rasmussen 
 1. 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 1. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 
 1. 4. Indkomne forslag.

                    Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest den 20. februar 2018. 

 1. 5. Forelæggelse af forslag til budget for år 2018 og fastlæggelse af kontingent for sæsonen (1/9 2018 - 31/8 2019).

                    Bestyrelsens forslag: Uændret. 200 kr., par 300 kr. og en gæstebillet 50 kr. 

 1. 6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.

                     På valg er:  John Rasmussen (modtager ikke genvalg) og Niels Aage Bach (modtager genvalg)          

                     Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Aage og nyvalg af Kurt Padkær.                           

 1. 7. Valg af 1 suppleant for 1 år.

                     På valg er:   Kirsten Kindberg (modtager genvalg). Bestyrelsen foreslår genvalg af Kirsten.

 1. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.

                    På valg er: Jens Hansen og Per Sørensen.   Begge modtager genvalg.

 1. 9. Eventuelt.          

      

***

Foreningen vil være vært ved 1 øl/vand under generalforsamlingen 

Efter Generalforsamling og pause vil bestyrelsen orientere om

 1. 1. Sammenlægning af SSF og DIS-Danmark
 2. 2. Programmet for sæson 2018-2019
 3. 3. Der vil også være mulighed for at drøfte foreningens ”ve og vel”

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Tirsdag den 3. april 2018   -    kl. 19.00 - 21.30 i Auditoriet, KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Seniorforsker, arkivar og ph.d. Peter Birkelund, Rigsarkivet   

Modstandsfolk og Landssvigere i arkiverne. Det er nu mere end 70 år siden, at den tyske besættelse af Danmark sluttede. Til trods for den lange tidsafstand er der fortsat en usvækket interesse for "De fem forbandede år", hvilket giver sig udslag af talrige nye bøger om besættelsen.

Selvom besættelsen er en af de mest veldokumenterede perioder i danmarkshistorien, fremkommer fortsat nye oplysninger - og det er i arkiverne, at disse nye informationer bliver fundet. Og når store dele af arkiverne om ganske få år bliver frit tilgængelige, bliver det muligt for slægtshistorikere at "gå på jagt" efter anerne. Foredraget vil derfor sætte fokus på de mest anvendelige arkivalier til belysning af både modstandsfolkene og det illegale arbejde, og af danske i tysk tjeneste, landssvigerne og bekæmpelsen af modstandsbevægelsen.