Udvandring
Kursus i basen Ancestry Library Edition
Stor genealogisk database til alle slægtshistorisk interesserede med milliarder af navne fra mere end 10.000
samlinger/databaser. Omfatter oplysninger fra amerikanske folketællinger, militære kilder, retslige dokumenter,
kirkebøger, immigrationslister, passagerlister m.m. samt lignende kilder primært fra Nordamerika, Storbritannien,
Europa, Australien men også andre lande.
A
Der er kun adgang til denne database fra biblotekets pc-er.
1: Tast: Koldingbib.dk
2: Her står "Koldingbibliotekerne". Klikker på "Digitale tilbud"
3: Klik i højre side på "Ancestry Library Edition".
4: Klik på "Se online"
B
1: Klik på "Begin Searching"
2: Klik på "Show more options"
3: Udfyld "Search", især: Fornavn - efternavn - fødselsår - "Place your
ancester might have lived" = Denmark + evt. sogn.
4: Under efternavn sættes hak i "exact" og de 3 andre firkanter "Sounds
like" osv. (Navnet kan meget nemt være blevet ændret en lille smule)
5: Under "Location" vælg Denmark.
6: Under "Birth Year" vælg +/- 2 år.
7: "Gender": vælg "male" el. "female"
8: Klik "Search"
9: Nu fremkommer et søgeresultat. Ofte vil der være flere tusind poster i
resultatet. For at begrænse kan man i venstre side vælge:
a: Census & Voters Lists - b: Birth, Marriage and Death - c: Military - d:
Immigration & Travel - osv.
C
1: Begynd f.eks. med "Census & Voters Lists". Her får man f.eks. oplyst
indvandringsåret.
2: Vælg folketællingsåret første gang efter skønnet ankomst.
3: Nu bliver der foreslået personer, der matcher de opgivne oplysninger.
4: Nu begynder arbejdet med at undersøge hvem der mest sandsynligt, er
den person, vi søger.
5: Når personen er fundet klikkes i højre side ud for navnet på databasens
navn. Nu kommer en masse oplysninger op i et "popup-billede". De er
renskrevet.
6: For at se det originale dokument så 1: Dobbeltklik på kildenavnet el. 2:
Klik på "See More" øverst oppe.
7: Nederst på siden står en masse oplysninger om kilden. Læs dem.
8: Klik på "View" for at se originaldokumentet.
9: Mange gange er det en god ide at se et ikke udfyldt skema først. Her
klikkes på "View blank Form"
10: Når du kommer ind på originalskemaet, så er oplysningerne om
personen fremhævet.
11: Til højre er der mulighed for at forstørre billedet.
12: Øverst til højre er knappen "Save". Gem et billede af siden på
skrivebordet, eller klik på "Image home" og send det hjem til dig selv med
e-mail
D
1: Klik på pil i øverste venstre hjørne. Du kommer nu tilbage til
oversættelsen.
2: Hvis personen ikke er den rigtige, så må du tilbage til resultatlisten ved
hjælp af "All Results" og lede videre.
3: Når du har fundet personen, så kan oplysningerne bruges til at søge
videre med.
4: Vend tilbage til den oprindelige søgeside ved hjælp af "Search" på den
grå bjælke øverst oppe.
E
1: Vælg nu "immigration and Travel"
2: Det ny søgefeldt der dukker op udfyldes på samme måde som under B.
Endvidere udfyldes ankomstår, hvis man har det, ellers husk f.eks. +/- 2 år
3: Klik "Search"
4: Nu foreslår programmet igen personer, der passer til oplysningerne. Så
skal de undersøges. Hvem passer?
5: Det er her muligt at klikke på "Categories". Så sorteres personerne
efter hvilken kilde de kommer fra.
F
Ny Søgning.
1: Klik "Search" på bjælken øverst oppe.
2: Udfyld skemaet en gang til.
3: Vælg den næste folketælling. Følg personen gennem folketællingerne
så længe som muligt.
4: Når han/hun ikke længere kan findes i folketællingerne, så prøv "Birth,
Marriage & Death".
G
For at få yderligere oplysninger om personen søg så f.eks. i:
1: Military
2: Schools ..............
3: Tax, Criminals ......................
4: Hamburg Passenger List.
Osv.
Husk at læse skemaerne grundigt. Man overser nemt oplysninger.
Dette er ikke en vejledning til basen Ancestry Library Edition. Det er en hjælp til
at komme i gang med programmet. Derefter er der rig mulighed til at søge videre på
egen hånd