medlemsblad640 x 480

Foreningen udgiver 3 gange om året sit eget medlemsblad: "Min slægt – Din slægt" og udleverer ved foredragsaftenerne  bladet "SLÆGTEN", som udgives af Sammenslutningen af Slægtshistoriske foreninger.

Er du blevet nysgerrig, så prøv at klikke ind på de øvrige oplysninger om foreningen.