medlemsblad640 x 480

Bladet Min Slægt - Din Slægt

udgives af KOLDINGHUS - Forening af Slægtsforskere.

Bladet udkommer 3 gange om året - i april, oktober og december.

Redaktionen modtager meget gerne artikler og forslag til artikler fra medlemmerne.
Deadline for indsendelse er henholdsvis primo marts, september og november - specifik dato fremgår af seneste blad.

Er du blevet nysgerrig, så prøv at klik ind på de øvrige oplysninger om foreningen.

 

 

Bladet Slægtsforskeren

udgives af Danske Slægtsforskere.

Bladet er et magasin i farvetryk på ca. 50 sider. Det udkommer 4 gange om året - i marts, juni, september og december.

Det har et blandet indhold af artikler om slægtsforskning med hovedvægt på forskningsmæssig uddybning af hovedelementer inden for slægtsforskningen.

Bladet udsendes KUN til medlemmer af Danske Slægtsforskere.