medlemsblad640 x 480

Bladet Min Slægt - Din Slægt

udgives af KOLDINGHUS - Forening af Slægtsforskere. Bladet udkommer 3 gange om året - i april - august og december.

Redaktionen modtager meget gerne artikler og forslag til artikler fra medlemmerne. Deadline for indsendelse er henholdsvis ultimo marts, ultimo juli og ultimo november. 

Er du blevet nysgerrig, så prøv at klikke ind på de øvrige oplysninger om foreningen.

 

 

Bladet Slægtsforskeren

udgives af Danske Slægtsforskere.

Bladet er et magasin i farvetryk på ca. 40 sider. Det udkommer i marts, juni, september og december. Det har et blandet indhold af artikler om slægtsforskning med hovedvægt på forskningsmæssig uddybning af hovedelementer inden for slægtsforskningen.

Bladet udsendes kun til medlemmer af Danske Slægtsforskere.