Har du lyst til at finde dine forfædre og din familie, er du ny i slægtsforskning, eller er du i gang med din forskning?

Hvis svaret er ja, så er et medlemsskab af vores forening noget for dig!

Medlemskontingentet for en sæson 1. september - 31. august er:

200 kr. for enkelt personer
300 kr. for ægtepar

Kontingentet skal indbetales til kassereren senest 30. september. Beløbet kan indbetales enten ved overførsel til
reg.nr. 1551 kontonummer 8716544 eller
via mobilepay til telefon nr. 22590519

Foreningens formål er at samle interesserede slægtsforskere for - ved op­lysende foredrag, ekskursioner, udveksling af viden og erfaring m.v. - at øge kendskabet til slægtsforskning.
Koldinghus – Forening af Slægtsforskere er en forening for slægtsforskere på alle trin – fra begyndere til rutinerede.

Vi har altid et program, der indeholder mange tilbud til slægtsforskeren, se kalenderen.

Foreningen udgiver 3 gange om året sit eget medlemsblad: "Min slægt – Din slægt".

Er du blevet nysgerrig, så prøv at klikke ind på de øvrige oplysninger om foreningen.

Medlemskab tegnes ved henvendelse til kassereren eller ved fremmøde på en foredragsaften.

Ikke medlemmer, der ønsker at høre foreningens foredrag, kan ved indgangen købe en gæstebillet for 50 kr.