Online kilder – tips og tricks

Per Andersen

 

Mediestream 

         Det Kgl. Bibliotek (Statsbiblioteket Århus)

q      Fra 2014-2017 digitaliseredes 35 mio. avissider

q      De fleste danske dagblade

q      Start: 1600-tallet

q      Slut: 2011+

q      Adgang gennem Mediestream.dk

 

Slægtsforskernes Biblioteks formål

— Biblioteket er et special-bibliotek for slægtsforskere og historikere. Det indeholder værker, der er en  del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

— Bibliotekets hovedprojekt er digitaliseringen af bøger og andre materialer til gavn for nuværende og fremtidige generationer af interesserede i slægtsforskning, personalhistorie, lokalhistorie og historie.

 

Brugen vokser – Bestanden vokser

— 3.500 online-værker

—  Ca. 100 nye/måneden

—  Ca. 2.500 besøgende på bibliotekets side/måneden

—  500-1.000 downloads/dagen

—  1.000+ følgere på Facebook

 

Hvordan bruger jeg Slægtsforskernes Bibliotek (bibliotek.dis-danmark.dk)?

      Brug linket

 

Eksempler på værker online

—  Bovrup-kartoteket (uddrag)

—  Danmarks Adels Aarbog

—  Slægtsbøger / biografier

—  Stater (medlemmer af profession)

—  De store værker med gårdhistorier

—  Historiske årbøger

—  Lokalhistoriske bøger

—  Hjælpemidler og guides

—  Afskrifter af arkivalier (husk slaegt.dk)

 

Nye Arkivalier Online

— Dødsattester, hele landet*

—  Strafferegistre (ca. 1820-1900)*

—  Registre, diverse kirkebøger*

—  Fynske skole- og fattigvæsen

—  Sønderjysk ejendomshistorie

—  Ældre københavnske skifter

—  Nørrejyske pastorater og kirkeinspektioner

      * Frivilligprojekter

 

Gå på jagt hos Arkivalier Online

— Skifter

—  Lægdsruller

—  Ejendomshistorie (matrikelnummer)

—  Amtsarkiver (incl. faderskaber, alimentation)

—  Militærvæsen (fx medaljer)

    Sønderjylland (fx personregistre)

 

 Konklusioner

— Mere og mere kommer online – en stor hjælp for slægtsforskere

—  Men dog ikke alt – besøg på arkiverne kan være nødvendigt

—  Rigsarkivet – lokalarkiverne

—  God jagt!