48 glade gæster deltog den 20. september i fejringen af foreningens 25 års jubilæum. Jubilæumsfesten blev naturligvis holdt på kongeborgen, der har lagt navn til foreningen - Koldinghus.

Madkælderen stod for en lækker frokostbuffet og snakken gik lystigt rundt ved bordene. Gæsterne delte historier fra såvel foreningens historie som fra deres egen slægtshistorie.

De 2 tidligere formænd Henning Haugaard og Per Thornberg var dagens festtalere. Henning og Per gennemgik sammen foreningens historie fra stiftelsen den 22. maj 1989 og frem til i dag. Talerne fremhævede det gode sammenhold i foreningen og medlemmernes store ønske om at hjælpe hinanden med slægtsforskningens udfordringer.

De tidligere formænd og deres bestyrelser blev hædret for det store de har udført for at skabe en solid forening med spændende foredrag, godt sammenhold og et stabilt medlemstal.

Redaktørerne bag medlemsbladet Min Slægt –Din Slægt fik også rosende ord med på vejen for det håndgribelige symbol på foreningens 25 års historie – nemlig de i alt 75 numre af bladet, der indtil videre er udkommet.

Til slut blev foreningen hyldet med et trefoldigt leve.