OBS. P.g.a. Covid-19 foregår foredraget den 1. december online 19.00 - 21.30

Alle medlemmer får tilsendt link nogle dage før. Tilmelding ikke nødvendig.

  ------------------------------------------------------------------------------

Kommende foredrag

Tirsdag d. 1. december 2020 (FU)
Peter Olsen
Selvmord og andre ulykkelige dødsfald:

Ledvogterens Ane Petrea blev blot 8½ år gammel, og Trine hængte sig efter 7 års ægteskab med Thomas; det kan vi læse i kirkebøgerne; men hvor kan vi finde mere om dødsårsager og bevæggrunde for selvmord? Under foredraget vises via konkrete eksempler hvordan dødsattester, politirapporter, avisartikler samt arkivalier indsamlet af Statens Statistiske Bureau kan bidrage med oplysninger, når forfædrene døde af unaturlige årsager. Med udgangspunkt i en rapport over selvmord udarbejdet i 1865, vil der også blive redegjort for hvilke metoder der typisk anvendtes til selvmord i midten af 1800-tallet samt fordelingen på køn, alder og årstider.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NYHED - Foreningen er nu kommet på Facebook.

Gruppens navn er: Koldinghus - Forening af Slægtsforskere

Er du kørt fast i din søgning, har du brug for viden om slægtsprogrammer eller andre ting, så kan du måske få hjælp her. Gruppen er åben for alle med interesse for slægtsforskning, så skynd dig ind og anmod om medlemsskab.